کونگ فوتوآ

یک سایت وبلاگستان تبار دیگر
سلسله انشاء تن و روان در هفت مایگاه بر اساس دانشکده انشا ء تن و روان

سلسله انشاء تن و روان در هفت مایگاه بر اساس دانشکده انشا ء تن و روان

 

(مایگاه یکم)  علم فیزیولوژیکی فعالیتهای بدن انسانی

 جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است . فرهنگستان تن (کونگ فو توآ) متکی برهفتاد و سه هزار تکنیک ترکیب و عکس‌العمل سازی و خاصیت های موجی به خود و کرات و در مجموعه حرکات تا مرز توان سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسانی است. بر کشف این دنیای ناشناخته همچون راز کهکشان تا ذره‌ای پیش رفته و درک اسرار فیزیک انسانی در کاوشیم و در جهان بوده‌ها به زیباترین توان تن بره آئین مهر بقاء بکوششیم.

(مایگاه دوم)  انشاء علوم انسانی

 اندیشیدن، استدلال و تفکر در محور علوم عالم از تولد تا تولد اندیشه‌ها از طریق دانش زمان به درک حیات رسیدن است در مایگاه دوم از زبان علم بر محور فیزیک، ریاضیات، شیمی، اندیشه انسان را پروریدن و وی را بطور بارور به جهان اسرارآمیز رهنمون کردن است.

(مایگاه سوم)  روانشناسی تکنولوژی

 رهنوردان اندیشه با کشفیات و فرضیات و ایجاد تحولات، انسان را در امواج حیات حیران و سرنوشت و نابسامانی او را فرمان داده‌اند این مایگاه رهنمونی به برد عصر هیجان زده و حل مشکل حال و آینده نوجوانان، زنان و مردان و اندیشه انسان را بر نهایت سرعت تصویر جسم به درک فکر، نگهبان نمودن است.

(مایگاه چهارم)  انشاء پزشکی

 درکی بر احوال موجودات زنده و تفکری  بر ارزیابی تن از طریق طب سوزنی، علم العصاب، فیزیولوژی    (ماده و انرژی )، خاصیت فیزیکی و شیمیایی متکی بر محاسبات ریاضی بر بنیان کاوشی نو و ره‌گردی بر بازتاب جهان ماده ( خاصیت جرمی ) و روان گرائی ( سرعت تا بی جرم )  بر روند آموزش و اساس دانشکده توآ رهنمودن است

(مایگاه پنجم)  فلسفه‌گرائی یا نگرش تفکرآمیز

پژوهشی در ورای انکار و شک و رسیدن به فراسوی مرزی که شک منطقی ما را به قا طعیت راهبر شود. این بیان انسان را در جهان بر آگاهی زیست پنهان، یکسان در دست اندیشیدن و در بحر تفکر فرو رفتن و ترسیم دریافت و درک را به نفس کشیدن تا به آرامش و روشن بینی در جهان انسان رسیدن است.

(مایگاه ششم)  روح روان

 روح فریاد اندیشه و در نتیجه گردهم آئی تن و روان با ایجاد تفکر و تمرکز و گونه‌ای تبد یل ماده بر سرعت جرم و تبد یل خاصیت انرژی از ماهیت به ذات و سلسله مجهولات را پیمودن است.

روح روان در نمود اندیشه انسان و انسان شاهکار جهان…..و اندیشه جهان یعنی انسان…..پس انسان در برترین توانایان در علوم کیهان و هر انسان متکی بر زمان پس انسان به درک راز جهان و نمود بودن وی در بی پایان و این راز دانایان به دریافت بی زمان است.

انسان فرهنگ زمان در بی زمان

(مایگاه هفتم)  جهان مجهولات: فراتر از خویشتن

پختگی فکر زمان در تفکری بی زمان

فراتر از خویشتن = بعالم پنهان و جهان معنا و به دنیای نگرش تفکرها رسیدن است.

فراتر از خویشتن = جهان آفرینش را پوئیدن و راز هستی بخش را جوئیدن است.

فراتر از خویشتن = جهان تابش امواج و رابطه آن با سلسله اعصاب و بهره گیری از منبع انرژی حیات و بر نهایت سرعت و اندیشه و خاصیت اندیشه در ماده به کنکاش کردن است.

فراتر از خویشتن = به انشاء  ( اسرار فیزیکی تن بره آورد حالات و حرکات متکی بر ریاضیات، روانشناسی تکنولوژی، علم گرائی، فلسفه گرائی ، فیزیولوژی (پزشکی) و بر روح و روان رسیدن است.

 

» بدون دیدگاه
آلبوم تصویر(۷)

                       

» دیدگاه ۲
آلبوم تصویر(۶)

     

» بدون دیدگاه
آلبوم تصویر(۵)

                                   

» بدون دیدگاه
آلبوم تصویر(۴)

                

» بدون دیدگاه
آلبوم تصویر(۳)

               

» بدون دیدگاه
آلبوم تصویر(۲)

                                                   

                                                               

» بدون دیدگاه
آلبوم تصویر(۱)

                                  

» بدون دیدگاه
ذن در کونگ فو توآ

یعنی مرز ناشناخته آدمی و نفوذ بر برد افکار انسانی.مفهوم ذن به معنای اندیشیدن، در بحر تفکر غوطه ور شدن، درست نفس کشیدن وفعالیت جسمی تناسب داشتن به منظور کوشش در راه زیستن و به آرامش و روشن بینی رسیدن است.ذن یعنی بازگشت به بهترین حالات فیزیولوزیک انسان چون معتقدیم که( روح و روان) جز فیزیولوزی دستگاه عصبی مرکزی چیز دیگری نمی باشد،بر اساس این نظریه فرد در راه ذن می کوشد که با توسل به اصول ویزه ان به بهترین حالات فیزیولوریک جسم خود مراجعت کند.

برای انجام هر تکنیک در کونگ فو احتیاج به استقرار ویز ه ای داریم که حد اکثر کارایی به آن تکنیک بدهد بطور کلی در کونگ فوتوآ استقرار یکی از مهمترین عنا صربحساب می آید ،وضعیت پاها از ابتدایی ترین اصول کونگ فوتوآ است که برای انجام تکنیکها نهایت  دقت ولزوم را دارا میباشد. در این مورد باید با استحکام وچالاکی وچابکی تعادل ونرمش کافی داشت.

بدن انسان مبتکی به راز هاواسراری است که علم  با تمام سرعت و پیشرفت به قطره ای از دریای آن دست پیدا نکرده است در طریقت کونگ فوتوآ قدرت تن و فکر به ریشه علمی و عملی به کار گرفته شده است که به زودی به درک این دنیای تن دست خواهیم یافت.

درزمانه مابشرغربگرا به جوی آبی آلوده می ماند ولی باید برای مرگ زمانه وتضادهای بی اساس که قوت حقایق را   ربوده چون اقیانوس باشد تا جویهای آلوده وکثیفی که  وارد ان میشود او را نیالاید . . . در معابد کونگ فوتوآ راهبر میکوشد تا اندیشه را با بیان روح در شاگرد  روان کند وانسان را پایان ناپذیر .آزاد وسامان دهنده  جلوه دهد. جستجوی مادر کونگ فوتوآ راهنمایی انسانهاست، نشان دادن عدالت است شنا ساندن   گناه  و دروغ به بشر هیجان زده است وبالا خره کونگ فو فریاد عقل است ،عقل است که  عبور مرز دانایی ها و توانایی ها ست در معابد کونگ فو به نهال انسانی توجه فراوان میشود وچه باغبانی دقیق میگردد زیرا راهبر کودکان امروز آینده  سازان فردا میداند وهر چه کوشش است بر آنان دریغ ندارد در معابد و دانشکده های تن و روان نونهالان به حقایق فردا پی برده آشنا می شوند تا وظایف و سهم سازنده خویش را در آستانه فعالیت اجتماعی بدانند .

همانطور که می دانیم در آماج کونگ فوتوآ قدرت آشتی است وانسانهای قدرتمند تجاوز گر نیستند . هر چه تجاوز است و هرچه بیداد گری است در روح ضعیف انسانی است. کونگ فوتوآ با تعالیم شدید روح انسان را بخود رسایی میبرد تا هستی بوجود آورد و فریاد زمانه از طریق اندیشه به روح منتقل کند.باشد که در زمان کنونی فضایی سالم که به برکت وجود رهبر فرزانه حضرت آیت الله خامنه ای وعنایات امام عصر(عج) به وجود آمده در راه تعالیم دین بکوشیم.  توآ

-واما جهان کنونی که ابرقدرتهای شیطانی، پاکان  را به مبارزه طلبیده اند  راه آشکار است  گامی به سوی خود وگامی در پیشگاه انسانیت. صبر دیگر جایز نیست هر همراهی  که سوگند دفاع از حقیقت ،دفاع از مظلوم ،دفاع ازانسانیت را خورده و شال همت مبارزه با پلیدیها را به کمر بسته به حرمت همان شال به افشاگری این جنایات شیطانی بپردازد.ماپیروان آن پیر فرزانه معمار بزرگ انقلاب  حضرت امام خمینی( ره) با شال همت بر کمر آماده‌ایم.

 

» بدون دیدگاه
مراسم خون

مراسم خون

   مراسم ویژه ای که به نام مراسم خون در کونگ فوتوآ می باشد که طی آن همراهان شایسته ، بایسته می دانند که خون خویش را به پاس احترام به خون شهیدان راه حق و تداوم بخشیدن به آن بر روی اوتایمی ریخته و سرخی آن را با رنگ سرخ اوتایمی مظهر خون قهرمانان و تاریخ سازان همیشه زنده در هم آمیزند . اوتایمی مظهر استقلال وطن و خطوط خونین رنگ محیطش به مثابه مرزهای غرق در خون میهن می باشد و معتقدیم که اگر کسی برای اوتایمی معبدش خون می دهد برای وطنش جان خواهد داد .

 ای همراه از اهدای خون به اوتایمی تا اهدای جان در راه وطن و از حراست از اوتایمی تا حراست و پاسداری از وطن بیش از دوگام نیست .

 گامی به سوی خود                         و                             گامی در پیشگاه انسانیت .

» بدون دیدگاه

ديدگاههاي اخير